อนุทิน 150900 - คนถางทาง

พระสมัยนี้หลายท่านทำเก๋ สอนให้เราอย่าคิดอะไรมาก ให้มีชีวิตอยู่กับ"ปัจจุบัน" นี่ไปลอกคำสอนของเซ็นมาแท้ๆ (แต่อาจไม่รู้ตัว เพราะอ่านมาอีกที) ....ถามว่า ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะ อยู่กับปัจจุบัน จะหนีออกบวชหรือ นี่แสดงว่าท่านคิดถึง"อนาคต" อยากตรัสรู้ หนีความทุกข์ ใช่ไหม เราเลยได้มีพพจ. เป็นเจ้าศาสดา
---ดร. รากหญ้า (คนถางทาง)..๘ มีค. ๖๐

เขียน 08 Mar 2017 @ 08:13 () แก้ไข 08 Mar 2017 @ 08:14, ()

คำสำคัญ (Tags) #อยู่กับปัจจุบันความเห็น (0)