อนุทิน 150893 - prayat duangmala

วันนี้ก็ทำงาน..สอบปลายปี..วัดประเมินความรู้เดิมที่เรียนมา..แต่หลังตรวจแล้ว..ครูสอนไม่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานของหลักสูตร..(ตัวเอง) เพราะนักเรียนทำแบบประเมินได้คะแนนวิชาที่สอบไปแล้ว..ไม่ถึงร้อยละ 60 ของข้อสอบ..ข้อสอบกลาง

เขียน 07 Mar 2017 @ 16:42 ()

คำสำคัญ (Tags) #changchueng-phingความเห็น (0)