อนุทิน 150249 - ต้นโมกข์

1. choose (v) เป็นกริยาช่องที่ 1 แปลว่า เลือก แต่ใช้ในปัจจุบัน เช่น

I choose to eat healthy food. ฉันเลือกที่จะทานอาหารเพื่อสุขภาพ (ในปัจจุบัน)

2. chose (v) เป็นกริยาช่องที่ 2 แปลว่า เลือก แต่ใช้ในอดีต เช่น

I chose to eat healthy food. ฉันเลือกที่จะทานอาหารเพื่อสุขภาพ (ในอดีต)

3. choice (n) เป็นคำนาม แปลว่าตัวเลือก เช่น

I don't have a choice. ฉันไม่มีทางเลือกเลย

จาก English Language Teaching

เขียน 14 Feb 2017 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)