อนุทิน 150193 - ต้นโมกข์


คำว่า advise เป็นกริยา แปลว่า แนะนำ เช่น

I advise you to stay home. ฉันแนะนำให้คุณอยู่ที่บ้าน

แต่ advice เป็นคำนาม แปลว่า คำแนะนำ เช่น

Let me give you some advice. ให้ฉันให้คำแนะนำคุณหน่อยสิ

จาก English Language Teaching

เขียน 11 Feb 2017 @ 18:42 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คำว่า advance ก็ยากพอกัน ครูอังกฤษ อธิการบ่ดียังใช้ผิด เช่น -you advance so much in this course. -this is a very advanced course.