อนุทิน 150077 - prayat duangmala

มาโรงเรียนด้วยจิตใจที่มีความตั้งใจ...แต่เมื่อมาถึงโรงเรียน ความรู้สึกลดลง..เพราะเราต้องทำทุกอย่างตั้งแต่กิจกรรมการทำความสะอาด ดูแลห้องคอมฯ ดูแลห้องน้ำร่วมกับเด็ก ถนน ไม่ใช่จะโทษใครเพื่อนร่วมงาน..แต่เป็นเพราะการจัดการบริหารไม่สมบูรณ์..ความเกรงใจเพื่อนร่วมงาน และความรับผิดชอบในการสำนึกต่อที่ทำงานของครูยังไม่เพียงพอ

เขียน 07 Feb 2017 @ 09:02 ()


ความเห็น (0)