อนุทิน 149782 - ต้นโมกข์

to be up in the air = ไม่แน่นอน หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ เช่น

Ken: Are you going to take a vacation next week?

Ken: เธอกำลังจะไปเที่ยวในวันหยุดสัปดาห์หน้าใช่ไหม?

Jamie: It’s up in the air. My company is working on a big project, so I might have to work next week.

Jamie: ทุกอย่างยังไม่แน่นอนอะไร บริษัทของฉันกำลังทำงานชิ้นใหญ่อยู่ ดังนั้นฉันอาจทำงานในสัปดาห์หน้าก็ได้

จาก American English at State

............

เขียน 15 Jan 2017 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)