อนุทิน 149741 - อาจารย์ต้น

to be on pins and needles = ประหม่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป เช่น

All of the students were on pins and needles waiting to here the examination results.

นักเรียนทุกคนประหม่ามากๆ ต่างรอคอยที่จะได้รู้ผลการสอบ

จาก American English at State

.............

เขียน 11 Jan 2017 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)