อนุทิน 149741 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

to be on pins and needles = ประหม่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป เช่น

All of the students were on pins and needles waiting to here the examination results.

นักเรียนทุกคนประหม่ามากๆ ต่างรอคอยที่จะได้รู้ผลการสอบ

จาก American English at State

.............

  เขียน:  

ความเห็น (0)