อนุทิน 149491 - prayat duangmala

รักษาการแทน... ผู้อำนวยการตามคำสั่งเขตพื้นที่การศึกษา..เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช..ในพระบรมโกศ ที่บรมมหาราชวัง..

ต้องดูแลทำหน้าที่หลายอย่าง..ตั้งแต่เบิกจ่ายเงิน จัดเตรียมซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ซ้อมกีฬา เตรียมสอบ..อาจมองว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้ว..แต่รับผิดชอบกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

เขียน 23 Dec 2016 @ 13:19 ()


ความเห็น (0)