อนุทิน 149378 - ต้นโมกข์

คำที่มักใช้ผิด

1. เราใช้ away กับ from ที่แปลว่าไกลออกจาก ไม่ใช่ off เช่น

1. The station is about 2 miles away from the city center. สถานีหากจากศูนย์กลางเมืองประมาณ 2 ไมล์ ไม่ใช่ The station is about 2 miles away off the city center.

2. We live 5 kilometers away from each other. พวกเราอาศัยห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร ไม่ใช่ We live 5 kilometers away off each other.

…………………….

เขียน 15 Dec 2016 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)