อนุทิน 149158 - อาจารย์ต้น

คำที่มักใช้ผิด

1. หลังคำว่า to look forward to เป็นกริยาเติม ing ไม่ใช่ กริยาช่องที่ 1คำนี้จะแปลว่า ตั้งหน้าตั้งตาคอย เช่น

1. I look forward to meeting you. ฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะพบคุณ ไม่ใช่ I look forward to meet you.

2. I look forward to hearing from you. ฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะได้ยินข่าวจากคุณ ไม่ใช่ I look forward to hear you.

………………….

เขียน 03 Dec 2016 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)