อนุทิน 149107 - ต้นโมกข์

อะไรจะเกิดขึ้น หากครูที่มีประสิทธิภาพไปสอนในสหรัฐ? ตอนที่ 4

แต่นโยบายการศึกษาในฟินแลนด์มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนมากกว่าครู สิ่งนี้หมายความว่าทุกสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังว่าจะทำ คือความพยายามของคนทุกคน, ทำงานร่วมกัน, มากกว่าที่จะสอนแบบตัวใครตัวมัน

ในประเทศที่ได้คะแนนต่ำๆนั้น ฉันสังเกตถึงข้อผิดพลาด 3 ประการในเรื่องความมีประสิทธิภาพของครู ข้อผิดพลาดอันแรก คือ “ความเชื่อที่ว่าคุณภาพของการศึกษาต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู” คำพูดนี้บรรจุอยู่ในนโยบายทางศึกษา โดยรายงานที่มีชื่อว่า ระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดของโลกมาถึงคะแนนสูงสุดได้อย่างไร ถึงแม้ว่ารายงานะพูดถึงเรื่องกว้างๆ โดยการให้ความสำคัญกับครู โดยการจ่ายให้มากขึ้น และการจัดหาครูใหม่ที่ระวังมากขึ้น โดยรวมแล้วคือความสำคัญขึ้นอยู่กับครู โดยการเชื่อแบบนี้ รายงานตั้งสมมติฐานว่าครูแต่ละคนต้องทำงานอย่างเป็นอิสระจากคนอื่น แต่ครูในทุกวันนี้ เช่น สหรัฐและที่อื่น ร่วมกันทำงานเป็นทีม เพราะผลสุดท้ายคือความพยายามที่มีอยู่ร่วมกัน

บทบาทของครูที่เป็นปัจเจกในโรงเรียนก็เหมือนกับผู้เล่นที่เล่นอยู่คนเดียวในทีมฟุตบอล ครูทุกคนมีความสำคัญ แต่วัฒนธรรมของโรงเรียนมีความสำคัญยิ่งกว่ากับคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน กีฬาที่เล่นเป็นทีมให้สิ่งต่างๆมากมายเกินความคาดหวัง ทั้งนี้ด้วยความเป็นผู้นำ, ความมุ่งมั่น และความมีน้ำใจ

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2013/05/15/what-if-finlands-great-teachers-taught-in-u-s-schools-not-what-you-think/

เขียน 30 Nov 2016 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)