อนุทิน 149088 - ต้นโมกข์

อะไรจะเกิดขึ้น หากครูที่มีประสิทธิภาพไปสอนในสหรัฐ? ตอนที่ 3

ในเวลาปัจจุบัน “การไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ” ยังคงอยู่อย่างเข็มแข็งในการโต้เถียงทางการศึกษา ยังมีคนโต้เถียงอยู่ว่า ความจน เป็นสาเหตุที่ทำให้โรงเรียนไม่ได้มาตรฐานที่สูง ทางแก้ก็คือ ครูที่ดีกว่าเท่านั้น ต่อมาก็มีคนโต้อีกว่าเพียงแค่ครูและโรงเรียนไม่สามารถเอาชนะผลในเชิงลบของความจนในการเรียนรู้ของเด็กๆได้ ทางแก้ก็คือยกระดับนักเรียนจากความยากจนโดยนโยบายสาธารณะอื่นๆ สำหรับฉัน อันสุดท้ายนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง ครูแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพขนาดไหน ก็ไม่สามารถเอาชนะความยากจนที่ทำให้พวกเขามาโรงเรียนได้ทุกวันหรอก

ฟินแลนด์ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของแบบทดสอบมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ครูในฟินแลนด์มีการทดสอบมาตรฐาน ครูทุกคนต้องได้รับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องทำงานวิจัยได้ การแข่งขันในการเลือกที่จะมาเป็นครูมีการแข่งขันกันสูงมากๆ มีเพียงคนดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเท่านั้นที่จะมาเป็นครูได้ ผลลัพธ์ก็คือ การสอนคือความภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับแพทย์ หรือวิศวกรรม นอกจากนี้ยังมี แบบตรวจสอบคุณภาพของครู ตอนจบจากโรงเรียนฝึกหัดครู นักศึกษาจะไม่ได้รับปริญญา หากพวกเขาไม่แสดงให้เห็นว่ามีความรู้, ทักษะต่างๆ, และศีลธรรม เพียงพอที่จะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2013/05/15/what-if-finlands-great-teachers-taught-in-u-s-schools-not-what-you-think/

เขียน 29 Nov 2016 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)