อนุทิน 149086 - ต้นโมกข์

การใช้ Do/ Would you mind = เพื่อขออนุญาต หรือขอความช่วยเหลือ

1. Do/ Would you mind + กริยาเติม ing เสมอ?

Do you mind opening the window? คุณจะกรุณาที่จะเปิดหน้าต่างให้ได้ไหม?

2. Would you mind if I+ กริยาช่องทา 2?

Would you mind if I opened the window? คุณรังเกียจไหม ถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?

3. Do you mind if I + กริยาช่องที่ 1?

Do you mind if I use your phone? คุณจะรังเกียจไหม ที่ฉันจะใช้โทรศัพท์ของคุณ?

4. ถ้าอนุญาต หรือยินดีด้วยให้พูดว่า

No, not at all. หรือ No, of course not.

5. ถ้าไม่อนุญาต หรือไม่ยินดี ให้พูดว่า

Yes, I would. ถ้าเขาถาม would หรือ Yes, I do. ถ้าเขาถาม do.

จากภาษาอังกฤษใช้ได้จริง

………………..

เขียน 29 Nov 2016 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)