อนุทิน 149076 - prayat duangmala

งานครูเป็นงานที่ไม่มีสิ้นสุด ตราบที่ครูยังมีชีวิตของความเป็นครู...เจอกันกับนักเรียนที่ไหนก็ยังต้องไต่ถาม..และแนะนำ..ไม่ว่าศิษย์นั้นจะอยู่ไหนฐานะอะไร..เป็นครูของครู..ก็ยังเป็นครูของศิษย์อีกครั้ง

เขียน 29 Nov 2016 @ 10:27 ()


ความเห็น (0)