อนุทิน 149062 - คนถางทาง

อย่าเพิ่งปักใจเชื่อคนหนุ่มสาวที่อ้างตนว่าสุกแล้ว

กล้วยดิบต้องการเวลาในการบ่มให้สุกฉันใด คนดิบก็ฉํันนั้น


เขียน 27 Nov 2016 @ 23:07 ()


ความเห็น (0)