อนุทิน 14902 - เพื่อนร่วมทาง

  • วันนี้สรุปการประชุม ลปรร. ที่ขอนแก่น และลำปาง ที่ใช้เงินอุดหนุนครึ่งหนึ่ง งบฯ ปกติครึ่งหนึ่ง เพราะว่าเงินอุดหนุนไม่พอ
  • เพราะว่า ปลายปีงบประมาณแล้ว มีการขอรายงานเยอะ
  • หนึ่งคือ ทำรายงานประจำปี
  • สองคือ ข้อมูลสำหรับต่อยอดแผน ปี 52-54
  • แหล่งข้อมูลงาน ลปรร. ของเราน่ะหรือ ก็เอาจากแฟ้มส่วนหนึ่ง และจาก G2K ส่วนหนึ่งไง
  • ที่นี่ รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ และ รวมเรื่อง "ลานหมู่เฮาแข่วดี" ที่ขอนแก่น ... หาง่ายเขาที่อื่นมากเลย ได้ทั้งเรื่อง ได้ทั้งภาพด้วย
เขียน 10 Jul 2008 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)