อนุทิน 149014 - คนถางทาง

สิ่งที่เรารู้เทียบกับขยะเทศบาลทั้งกอง แต่ที่เอามาบอกท่านเท่ากับขยะในก๊อบแก๊บถุงเดียว

---คนถางทาง(พย.๕๙)

เขียน 25 Nov 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)