อนุทิน 148995 - อาจารย์ต้น

การใช้ would rather กับ would prefer

ทั้งสองคำจะแปลว่า ชอบมากกว่า แต่การใช้ต่างกัน

1. ประธาน + would rather + กริยาช่อง 1 ไปเลย เช่น

I would rather live in a warm country.

ฉันชอบที่จะอยู่ในประเทศอบอุ่นมากกว่า

2. ประธาน + would prefer + to + กริยาช่องที่ 1 เช่น

I would prefer to live in a warm country.

ฉันชอบที่จะอยู่ในประเทศอบอุ่นมากกว่า

I would prefer not to play a game.

ฉันชอบที่จะไม่เล่นเกมมากกว่า

ในประโยคปฏิเสธ เราสามารถเติม not ไว้ก่อน to ครับ ถ้าหากจะใช้ rather ก็จะกลายเป็น

I would rather not play a game.

.....................................

เขียน 24 Nov 2016 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)