อนุทิน 148861 - คนถางทาง

อย่าคิดแต่เชิงบวก พพจ.ตรัสรู้ถ้าคิดแต่เชิงบวกคงออกสอนทันทีโดยไม่ต้องมองบัวสี่เหล่า

เขียน 18 Nov 2016 @ 06:39 ()


ความเห็น (0)