อนุทิน 148711 - คนถางทาง

๔ ต้อง

-ต้องไม่โลภมาก

-ต้องแสวงหาความรู้จากนักปราชญ์

-ต้องมีสัมมาอาชีวะ

-ต้องสั่งสอนผู้ด้อยปัญญา

เขียน 13 Nov 2016 @ 00:00 ()


ความเห็น (0)