อนุทิน #14830

To do:

  • เร่ิมทำความเข้าใจต่อชุมชนเรื่องสุขภาวะ
  • วางระบบ office management
  • เขียนรับสมัครคนสกัดความรู้ด้านสุขภาพ 2 คน
  • เขียน action plan ของชุดโครงการ
  • รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพิ่มอีก
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)