อนุทิน 14830 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

To do:

  • เร่ิมทำความเข้าใจต่อชุมชนเรื่องสุขภาวะ
  • วางระบบ office management
  • เขียนรับสมัครคนสกัดความรู้ด้านสุขภาพ 2 คน
  • เขียน action plan ของชุดโครงการ
  • รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพิ่มอีก
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)