อนุทิน 14830 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

To do:

  • เร่ิมทำความเข้าใจต่อชุมชนเรื่องสุขภาวะ
  • วางระบบ office management
  • เขียนรับสมัครคนสกัดความรู้ด้านสุขภาพ 2 คน
  • เขียน action plan ของชุดโครงการ
  • รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพิ่มอีก
เขียน 09 Jul 2008 @ 23:26 () แก้ไข 10 Jul 2008 @ 07:39, ()


ความเห็น (0)