อนุทิน 148249 - ต้นโมกข์

๑ แรงรักไม่อาจถูกทำให้เชื่องด้วยถ้อยคำ

A passion not tamed by words


การประดิษฐ์คิดหาถ้อยคำเพื่อสร้างคำมั่น

ไม่อาจประสานจิตสองดวง

การหลั่งรินถ้อยคำจากคู่มือสมรส

ไม่อาจรินจิตวิญญาณสู่ความสัมพันธ์

ถ้อยคำอาจกล่าวถึงความรัก

แต่ไม่อาจสรรค์สร้างรัก


การรวมจิตดวงหนึ่งกับอีกดวงหนึ่ง

กำนิดจากแรงรักที่ไม่อาจถูกทำให้เชื่องด้วยถ้อยคำ

จงให้ถ้อยคำเป็นเครื่องมือแห่งแรงรักนี้

ไม่ใช่สิ่งกีดขวาง

ถ้อยคำที่อุบัติขึ้นจากเตาหลอมแห่งรัก

อาจมีน้อย แต่ทรงพลัง

ถ้อยคำเพียงน้อยนิดแห่งความเข้าใจ

จะช่วยเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำ

ถ้อยคำเพียงน้อยนิดแห่งปัญญา

จะปลอบประโลมดวงจิตที่อ้างว้าง

ถ้อยคำเพียงน้อยนิดแห่งความปรารถนาการสัมผัส

จะปลุกเร้าการสวมกอดแห่งรัก


หากเธอพูดได้เพียงห้าสิบคำ

ต่อวัน กับคนรักของเธอ

เท่านั้น และไม่มากกว่านั้น

ถ้อยคำที่เธอกล่าววันนี้มีอะไรบ้าง

จาก คู่รักเต้าเต๋อจิง

วิลเลียม มาร์ติน เขียน ถิง ชู แปล

..............

เขียน 18 Oct 2016 @ 19:34 ()


ความเห็น (0)