อนุทิน 148225 - ต้นโมกข์

การใช้ how much กับ how many

1. ทั้งสองคำจะแปลว่า เท่าไร หรือใช้ในการถามถึงจำนวน และปริมาณ

1.1 how much + คำนามนับไม่ได้เสมอ เพื่อถามปริมาณ เช่น

How much sugar would you like? เธออยากได้น้ำตาลเท่าไร

How much money did you spend? เธอใช้เงินไปจำนวนเท่าไรแล้ว (เป็นอดีต)

1.2 how many + คำนามนับได้พหูพจน์ เพื่อถามจำนวน เช่น

How many days are there in January? ในเดือนมกราคมมีกี่วัน

How many students are in this room? ห้องนี้มีนักเรียนกี่คน

2. ในการถามถึงราคาเราใช้ how much โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ how much + คำนามเอกพจน์ หรือพหูพจน์ก็ได้ (มักมีคำว่า cost หรือ be ประกอบ) เช่น

How much is this dress? กระโปรงนี้ราคาเท่าไร (dress เป็นคำนามเอกพจน์)

How much did your jacket cost? แจ็คเก็ตนี้ราคาเท่าไน

...........................

เขียน 17 Oct 2016 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)