อนุทิน 148196 - prayat duangmala

อากาศที่ จ.เลยมีฝนตกปอยๆ บรรยากาศปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช้าก็ร่วมกันสวดมนต์อุทิศบุญกุศลอีกรอบ ไปด้วยความสงบ

เขียน 15 Oct 2016 @ 14:51 ()


ความเห็น (0)