อนุทิน #148196

อากาศที่ จ.เลยมีฝนตกปอยๆ บรรยากาศปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช้าก็ร่วมกันสวดมนต์อุทิศบุญกุศลอีกรอบ ไปด้วยความสงบ

เขียน:

ความเห็น (0)