อนุทิน 148187 - prayat duangmala

วันนี้หลังจากปฏิบัติบำเพ็ญ 1 วัน จบชั้น ร่วมกันสวดมนต์อุทิศ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย ผู้ร่วมปฏิบัติ 116 คน

เขียน 14 Oct 2016 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)