อนุทิน 148130 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

1. Every so often = once in a while = นานๆครั้ง หรือเป็นบางครั้งบางคราว เช่น

That happened every so often. สิ่งนั้นเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง

I eat fast food only every so often. ฉันทานอาหารจานด่วนนานๆครั้ง

2. ever so often = frequently = บ่อยๆ หรือเป็นบางครั้งบางคราว เช่น

Jo tweets ever so often โจทวิซบ่อยๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)