อนุทิน 148096 - prayat duangmala

วันนี้ไปช่วยส่งเสริมญาติธรรม ที่อำเภอกำสวนจาก สิบโมง ถึง สิบเจ็ดโมง ไปด้วยกัน สองคน และเป็นพิธีกร นำพา ก็ดี มีหลายกลุ่ม ทั้งเด็กและวัยกลางคน วัย ชรา ไดอีกแบบหนึ่งในการแสงความคิดเห็

เขียน 08 Oct 2016 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)