อนุทิน #148096

วันนี้ไปช่วยส่งเสริมญาติธรรม ที่อำเภอกำสวนจาก สิบโมง ถึง สิบเจ็ดโมง ไปด้วยกัน สองคน และเป็นพิธีกร นำพา ก็ดี มีหลายกลุ่ม ทั้งเด็กและวัยกลางคน วัย ชรา ไดอีกแบบหนึ่งในการแสงความคิดเห็

เขียน:

ความเห็น (0)