อนุทิน 148029 - prayat duangmala

วัยใกล้เกษียณถ้าไม่ลาโลกไปก่อน สงสารเด็กก็สงสารเริ่มนับถอยหลัง อีกสองสามปี ถ้าไม่นับที่ใกล้จะสิ้นปีก็สองปีเต็ม ผอ ก็มีแนวโน้มที่จะย้ายไปในที่ดีขึ้น ก็เป็นเรื่องปกติ

เขียน 06 Oct 2016 @ 17:48 ()


ความเห็น (0)