อนุทิน 148027 - พ.แจ่มจำรัส

วันนี้แผนกมีคนลาป่วย 4 คน พักร้อน 4 ลาคลอด 1 ไม่แจ้ง 1

รวม 10 คน งานเดินได้ตามสภาพประครองให้พอผ่านไปได้

ขณะที่คนที่มาทำวันนี้ก็ป่วยอยู่หลายคน

รวมทั้งผู้เขียนด้วย

ถึงตอนนี้ ไม่ต้องทบทวนก็พอจะสรุปได้ว่า งานหากทำแบบโหมหนัก ไม่หยุดหย่อน

นี้คือผลที่เกิดขึ้นเตือนสติ ให้คิดถึงระยะยาว ต่อๆไป...

เขียน 06 Oct 2016 @ 17:21 ()


ความเห็น (0)