อนุทิน 147997 - ต้นโมกข์

to be broke = ไม่มีตังค์ อย่าลืมว่ากริยา to be จะใช้ตัวไหน ให้ดูที่ประธานเป็นหลักนะครับ

I am broke. ฉันไม่มีเงิน

They are broke. พวกเขาไม่มีตังค์

We were broke. พวกเราไม่มีตังค์ (ในอดีต)

แต่ ถ้าจะบอกว่า ไม่มีเงินจริงๆ (เป็นการเน้น) ต้องใช้วลีว่า to be flat broke. ครับ เช่น

I am flat broke. ฉันไม่มีเงินจริงๆ

จาก Globish อังกฤษแนวใหม่ใครๆก็พูดได้

เขียน 03 Oct 2016 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)