อนุทิน 147968 - prryada numak

นอนแค่ไหนถึงจะเพียงพอ?

ขึ้นอยู่กับแต่ะคน โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย รวมทั้งเรื่องอายุด้วย ในเด็กทารกควรนอนถึง 16 ชั่วโมง ในวัยรุ่นประมาณ 9 ชั่วโมง ในผู้ใหญ่ประมาณ 7-8 ชั่วโมง แต่ผู้ใหญ่บางคนเพียง 5 ชั่วโมงก็พอ ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรกต้องการนอนมากขึ้น ถ้าคืนก่อนหน้านอนไม่เพียงพอก็มีแนวโน้มว่าต้องการนอนมากขึ้น

ไม่เพียงแค่ระยะเวลาที่นอนจะมีส่วนสำคัญ เวลาที่เข้านอนก็มีผลด้วย เช่นเคยนอนสี่ทุ่มเป็นประจำแต่เปลี่ยนไปนอนตีสอง ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานอนแปดชั่วโมงได้เท่ากัน แต่การนอนตีสองก็มีผลเสียต่อร่างกายเนื่องจาก นาฬิกาของสมองไม่คุ้นกับการนอนดึก มีผลทำให้การสร้างฮอร์โมนที่ออกมาซ่อมแซมร่างกายผิดปกติไปด้วย

เมื่ออายุมากขึ้น จะมีแนวโน้มว่านอนน้อยลง มากกว่าครึ่งของคนอายุมากกว่า 65 ปีจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ และช่วงเวลาที่หลับลึกจะสั้นลงมาก ซึ่งเป็นผลจากอายุและอาจเกี่ยวข้องกับยาที่รับประทานมากขึ้นเขียน 30 Sep 2016 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)