อนุทิน 147944 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปรโตโฆสะ >> โยนิโสมนสิการ

ปฏิบ้ติการปรับฐานโครงสร้าง "สัมมาทิฏฐิ"เพื่อการเริ่มเดินมรรคใหม่

เมื่อการเจริญสติปัฏฐาน...กับการเคลื่อนไหว "บริหารกาย" ถือเป็น"ศีล"ของเราประการหนึ่ง

การบริหารเวลา "การบริหารจิต"ให้เกิด"อิทธิบาท"ในการ"เขียนบันทึก"นั้นคือการ"ภาวนา" เป็นปัญญาโดยรอบ

เสมือนประกอบ ทาน ศีล ภาวนา โดยมีตัวหนังสือเป็นเครื่องมือสื่อสะท้อนผลแห่งการเดินมรรคแต่ละช่วงๆ

แม้โดยหลักแห่ง "มูลสูตร๑๐"แล้ว ในแต่ละขณะปัจจุบัน ทุกๆการบริหารกาย บริหารใจ

และในทุกกิจการงานแห่งเรา เป้าหมายสูงสุดล้วนเป็นไปสู่ความสูญ ความจบ

ทว่า ระหว่างทาง แห่งการบำเพ็ญศีล สมาธิ อานิสงส์อันคือความสุขโดยชอบธรรมย่อมปรากฏตามธรรม

การเสพคุ้นความสุขอันประณีตจากการบำเพ็ญ เป็นเบื้องต้น เบื้องกลาง

ย่อมเหมาะควร... ระหว่างทางไปสู่การถอน อนุสัย อาสวะ เบื้องปลายในที่สุด

โดยเฉพาะเรา จริตที่เสพติดอารมณ์ทุกข์ อารมณ์หมอง จำต้องอาศัยการเจริญสติอย่างมีรูปธรรม

เพียงความพร้อม ที่จะเผชิญความจริงในทุกขณะปัจจุบัน... คือพัฒนาการของการเรียนรู้แล้วหละ


............

เมื่อเติมแต่งแรงจิตหวังสิทธิ์สุข

การซ่อนซุกสมใจคือไหน่หนาม

เป็นมลทินอินทรีย์วิถีทราม

รองดงามทรามแฝงไว้แทงใจ

กล้ายอม ชาวหินฟ้า

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

ขอขอบพระคุณ บทกวีเพื่อการตรวจสอบกรรมสาม ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยิ่งๆ

สาธุ สาธุ สาธุ

เขียน 29 Sep 2016 @ 08:37 () แก้ไข 29 Sep 2016 @ 10:30, ()


ความเห็น (0)