อนุทิน 147922 - ต้นโมกข์

บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่องทหารกำลังจะทำอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ตอนที่ 2

1. ในฐานะที่เป็นนักวิจัย อะไรคือเงื่อนไขแห่งความรุนแรงในการเมืองไทย ทั้งความรุนแรงจากรัฐบาล และในหมู่ประชาชน

ทุกวันนี้เราสามารถจะเห็นความรุนแรงได้ง่ายมากๆในการเมืองไทย ส่วนใหญ่สิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากชนชั้นนำไทย (Thai elite) ไม่สามารถยุติข้อขัดแย้งด้วยวิธีการที่สันติได้ หากไม่มีระบบทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหา ที่สามารถทำให้ส่วนต่างๆเห็นพ้องได้ เธอมีเงื่อนไขที่ถูกซุกซ่อนไว้เพื่อความรุนแรงเป็นอย่างมาก สิ่งที่สำคัญที่จะต้องจดจำไว้ก็คือชนชั้นนำได้กระทำตนเองทั้งนั้น เช่น บางสิ่งที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาขั้นพื้นฐานในประเทศได้

ในทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยมีเงื่อนไขที่ซุกซ่อนไว้เพื่อความรุนแรงทั้งนั้น สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในแต่ละช่วง การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันทางการเมืองที่เข็มแข็งไม่เคยเจริญเติบโตเลย เมื่อระบบการเมืองและสถาบันทางสังคมถูกทำให้อ่อนแอ สิ่งนี้ทำให้สังคมมีแนวโน้มต่อความรุนแรง ดังจะเห็นได้จากเธอสามารถเห็นการรัฐประหารที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Kornkritch Somjittranukit. Interview with Prajak Kongkirati on what military is trying to do during ‘the transition’ Translated from Thai to English by Andrew Alan Johnson.

http://www.prachatai.org/english/node/6137

เขียน 27 Sep 2016 @ 18:28 ()


ความเห็น (0)