อนุทิน 147911 - ต้นโมกข์

กฎการเปลี่ยนจากคำนามเอกพจน์ (สิ่งเดียว อันเดียว คนเดียว) เป็นคำนามพหูพจน์ (หลายสิ่ง) มีดังนี้

1. โดยปกติเราสามารถเติม s หลังคำนามเอกพจน์ได้เลย เช่น a car เป็น cars

2. แต่ถ้าคำนามเอกพจน์ลงท้ายด้วย s, ch, sh, x, หรือ z ให้เติม es เช่น a bus เป็น buses หรือ a match เป็น matches

3. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้าย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น ves เช่น a leaf เป็น leaves

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ (a, e, i, o,u) ให้เติม s เช่น a day เป็น days

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นพยัญชนะ (ตัวอื่น ที่ไม่ใช่ a, e, i, o, u) ต้องเปลี่ยน y เป็น ies เช่น a city เป็น cities

6. คำนามเอกพจน์บางคำ เวลาเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ ต้องมีการเปลี่ยนคำ อันนี้ต้องจำเอาเอง เช่น a man เป็น men หรือ a tooth เป็น teeth

7. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o แต่หน้า o เป็นสระ (a, e, i, o,u) ให้เติม s เช่น a zoo เป็น zoos

8. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o แต่หน้า o เป็นพยัญชนะ (ตัวอื่น ที่ไม่ใช่ a, e, i, o, u) ให้เติม es ได้เลย เข่น a hero เป็น heroes

9. คำนามเอกพจน์บางคำ เมื่อเปลี่ยนคำนามพหูพจน์แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนรูป อันนี้ต้องจำเอาเอง เช่น a fish เป็น fish หรือ a sheep เป็น sheep

เขียน 26 Sep 2016 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)