อนุทิน 147813 - คนถางทาง

  ติดต่อ

พระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จเยือนต่างประเทศ

เหมือนพระเกจิไทยดังๆ วันนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)