อนุทิน 147813 - คนถางทาง

พระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จเยือนต่างประเทศ

เหมือนพระเกจิไทยดังๆ วันนี้

เขียน 20 Sep 2016 @ 20:32 ()


ความเห็น (0)