อนุทิน 147787 - คนถางทาง

อังกฤษลาออกจาก EU แล้ว แล้วใครจะเป็นชาติแรกที่ลาออกจาก ASEAN เพราะอะไร น่าคิด หรือว่าจะเป็นพม่า

เขียน 19 Sep 2016 @ 17:10 ()


ความเห็น (0)