อนุทิน 147780 - ต้นโมกข์

ความสามารถในเชิงธรรมชาติในการเรียนภาษาที่ 2 เป็นไปอย่างไรบ้าง (What about natural aptitude for second language learning?) ตอนที่ 6 (ตอนสุดท้าย)

สรุป

เป็นเวลาหลายปี ที่ความสามารถถูกแยกขาดจากการเรียนรู้ภาษาที่ 2 และกระบวนการรู้ภาษา (acquisition) มีการรับรู้กันอยู่ทั่วไปว่าความสามารถทำหน้าที่ในการพยากรณ์ความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาได้พอประมาณ แต่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยกับนักเรียนทั้งหลาย, ล้าสมัย, และยังมีการอธิบายได้น้อยมากๆ งานวิจัยใหม่ๆยังบ่งชี้ว่า การประเมินเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ในตอนนี้ความสามารถกลับมาฟื้นคืนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการนำไวยากรณ์กลับมาเน้นอีกครั้ง หากคุณเชื่อมั่นอย่างเต็มอกว่าวิธีการสอนในเชิงความหมาย (meaning-based approach) ไม่เหมาะกับโรงเรียนแล้วหละก็ ความสามารถนั่นแหละจะเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีในเรื่องความก้าวหน้า ถึงแม้คุณจะมีความสนใจ หรือไม่เน้นในเรื่องรูปฟอร์มของไวยากรณ์ ก็ยังมีงานวิจัยที่กล่าวว่าความสามารถก็ยังคงเกี่ยวข้องอยู่ดี

ทัศนะของฉัน หลังจากได้ทำงานในโรงเรียนประมาณ 35 ปี สิ่งที่มีคุณค่าก็คือความสามารถเชิงธรรมชาติ (ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาโดยรวม (general intelligence) หรือการเรียนรู้ภาษาแบบเฉพาะ (language learning-specific)) คือปัจจัยสำคัญในเรื่องความก้าวหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในความหลากหลายนั้น ฉันยังเข้าข้างตนเองว่านักเรียนบางคนชอบที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนมากกว่าแบบธรรมชาติ, การสร้างบทบาทสมมติ (immersion setting) และอื่นๆ ฉันยังจะกล่าวอีกด้วยว่า ในบริบทที่ฉันทำงาน ความสามารถแบบธรรมชาติจะต้องผ่านอุปสรรคมากมาย นั่นคือสิ่งที่ทันสมัยที่จะกล่าว

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Steve Smith. What about natural aptitude for second language learning?

http://frenchteachernet.blogspot.fr/2016/06/what-about-natural-aptitude-for-second.html

เขียน 18 Sep 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)