อนุทิน 147737 - คนถางทาง

ถาม..แม่น้ำอะไรไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง

ตอบ..ปิง วัง ยม น่าน เพราะไหลจากแผ่นดินไหนไม่รู้ แต่ไปสู่นครสวรรค์

เขียน 15 Sep 2016 @ 01:08 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อัยยะ