อนุทิน 147737 - คนถางทาง

  ติดต่อ

ถาม..แม่น้ำอะไรไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง

ตอบ..ปิง วัง ยม น่าน เพราะไหลจากแผ่นดินไหนไม่รู้ แต่ไปสู่นครสวรรค์

  เขียน:  

ความเห็น (1)

อัยยะ