อนุทิน 147643 - ต้นโมกข์

คำพวกนี้ทั้งหมดเป็นคำเชื่อม ที่มีความหมายถึง "อย่างไรก็ตาม, ถึงแม้กระนั้น, ในทางตรงกันข้าม, หรือสิ่งที่มีความหมายแตกต่างจากอีกสิ่งหนึ่งที่พูดหรือกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้"

เขียน 04 Sep 2016 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)