อนุทิน 147643 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

คำพวกนี้ทั้งหมดเป็นคำเชื่อม ที่มีความหมายถึง "อย่างไรก็ตาม, ถึงแม้กระนั้น, ในทางตรงกันข้าม, หรือสิ่งที่มีความหมายแตกต่างจากอีกสิ่งหนึ่งที่พูดหรือกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้"

  เขียน:  

ความเห็น (0)