อนุทิน 147619 - ต้นโมกข์

a duck = เป็ดหนึ่งตัว

ducks = เป็ดหลายตัว

duck (ไม่มี a หรือ s) = เนื้อเป็ด

จาก Bangkok Post Learning English

เขียน 01 Sep 2016 @ 18:39 () แก้ไข 01 Sep 2016 @ 18:40, ()


ความเห็น (0)