อนุทิน 147594 - prayat duangmala

ถ้าครูมาไม่ถึงเวลาสอนก็ต้องเข้าไปให้งานเด็กทุกชั้น ทั้งอนุบาล ประถม 1-3 - 4 -5 สนุกเหนื่อยแล้วผลสัมฤทธิ์จะเป็นอย่างไร..คิดไม่ออก

เขียน 30 Aug 2016 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)