อนุทิน 147415 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

คิดหนึ่งครั้งก่อนการพูด

คิดสองครั้งก่อนการกระทำ

แต่คิดสามครั้งก่อนการเขียนบนเฟซบุ๊ค

............

  เขียน:  

ความเห็น (0)