อนุทิน #147415

คิดหนึ่งครั้งก่อนการพูด

คิดสองครั้งก่อนการกระทำ

แต่คิดสามครั้งก่อนการเขียนบนเฟซบุ๊ค

............

เขียน:

ความเห็น (0)