อนุทิน 147331 - ต้นโมกข์

การใช้คำบุรพบท (preposition) in กับ on

เราใช้ in กับสิ่งที่สามารถเขียนได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ, นิตยสาร, วารสาร, หรือหนังสืมพิมพ์ เป็นต้น เช่น

She read it in a book. หล่อนอ่านมันในหนังสือ (อ่านมาแล้ว)

เราใช้ on กับสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ท เป็นต้น เช่น

I heard a new song on the radio. ฉันได้ยินเพลงใหม่จากวิทยุ

เขียน 10 Aug 2016 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)