อนุทิน 147297 - อาจารย์ต้น

ความแตกต่างระหว่าง Past Simple กับ Present Perfect ก็คือ

1. Past Simple ใช้เวลาในอดีต ที่ระบุเวลาเอาไว้ว่าเกิดขึ้นในอดีตเมื่อใด เช่น yesterday (เมื่อวานนี้) a few days ago (สองสามวันที่ผ่านมานี้) หรือ last week (สัปดาห์ที่แล้ว) เป็นต้น

แต่สำหรับ

2. Present Perfect ใช้เวลาที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนแน่นอน เช่น since (ตั้งแต่) หรือ for (เป็นเวลา)

เช่น

I saw the movie yesterday. ฉันดูหนังเมื่อวานนี้ ระบุเวลาเอาไว้ชัดเจน กับ

I have seen the movie three time. ฉันดูหนังมา 3 ครั้ง สามครั้งเกิดในอดีต และบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่า หลังจาก 3 ครั้งนี้ จะไปดูอีก เป็นต้น

เขียน 07 Aug 2016 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)