อนุทิน 147179 - ต้นโมกข์

ไวยากรณ์ กับ ระบบคำ หรือ ไวยากรณ์ผ่านระบบคำ? (Grammar vs lexis or grammar through lexis?) ตอนที่ 13 (ตอนสุดท้าย)

จะมีพื้นที่สำหรับการสอนไวยากรณ์หรือไม่? คำตอบต้องบอกว่าใช่ แต่การปฏิบัติไวยากรณ์ควรต้องเริ่มต้นที่ระบบคำ การนำเสนอให้นักเรียนประสบพบเจอกับตัวอย่างที่มีบริบท และเป็นธรรมชาติที่ใช้จริง (natural and contextualized examples) เป็นจำนวนมากๆจะนำเสนอระบบคำไปพร้อมกับไวยากรณ์ของภาษา

สรุป ไวยากรณ์ควรจะมีบทบาทในการสอนภาษาอังกฤษ แต่ต้องไม่ใช่เป็นเวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียน จริงๆแล้วไวยากรณ์ควรเสนอให้กับนักเรียนจำนวนน้อยๆแต่บ่อยๆ นักเรียนต้องเก็บตัวอย่างในโครงสร้างที่เฉพาะจำนวนมาก แล้วค่อยมาวิเคราะห์ การสังเคราะห์ต้องมาก่อนการวิเคราะห์

สุดท้ายนี้ นักเรียนทางภาษาต้องจำไว้ในใจว่าการรู้ภาษาเหมือนเป็นภาษาแม่นั้น (grammar acquisition) เป็นกระบวนการที่ค่อยๆสั่งสม (incremental process) ซึ่งต้องการการเน้นแล้วเน้นอีกในภาษาที่เพิ่งเรียน

แปลและเรียบเรียงจาก

Leo Selivan. Grammar vs lexis or grammar through lexis? http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 31 Jul 2016 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)