อนุทิน 147177 - อาจารย์ต้น

กริยาช่วย (modal auxiliaries)

1. may หรือ can = ใช้ในการขออนุญาต แต่ may จะสุภาพกว่า can เช่น

May I go out, mummy? ผม/หนูจะขออนุญาตไปข้างนอกได้ไหม?

2. shall = การสัญญา หรือ คำสั่ง เช่น

You shall have a delicious cake on your birthday

เธอจะมีเค้กที่อร่อยในวันเกิดนี้ (สัญญา)

You shall not park here or I'll fine you.

เธอมาจอดตรงนี้ไม่ได้ หากจอด ฉันจะปรับคุณ (คำสั่ง)

3. mustn't = จะต้องไม่ เช่น

You mustn't go out before finishing your work.

เธอจะต้องไม่ออกไปข้างนอก ก่อนที่จะทำงานให้เสร็จ

เขียน 31 Jul 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)