อนุทิน 147136 - prayat duangmala

คนโง่เป็นทาสข้อมูล. รับรู้อะไรมาก็เชื่อไปตามนั้น จิตใจอ่อนไหว ชีวิตเหลสไหลมาก. คนฉลาด เป็นนายข้อมูล รับรู้อะไรมาก็ไม่เชื่อไว้ก่อน และพยายามหาเหตุผลแย้งได้เสมอ จนกว่าจะประสบด้วยตนเองจึงยอมจำนน ชีวิตเสียเวลาเรียนรู้มากมายและอาจเจ็บปวดหลายคนั้ง. (ไชย ณ พล)

เขียน 30 Jul 2016 @ 13:26 ()


ความเห็น (0)