อนุทิน 147112 - ต้นโมกข์

ไวยากรณ์ กับ ระบบคำ หรือ ไวยากรณ์ผ่านระบบคำ? (Grammar vs lexis or grammar through lexis?) ตอนที่ 11

การค่อยๆสอนจากไวยากรณ์ที่ง่ายไปหายากนั้นจะต้องเป็นไปแบบเส้นตรง กล่าวคือจะข้ามขั้นตอนไม่ได้ (linear sequence) การกระทำเยี่ยงนี้ก็คือการทำให้หลักสูตรเชิงโครงสร้างแข็งแรงขึ้น (structural syllabi)

ฉันจำการสอนในระดับขั้นกลางได้ (intermediate course) ที่ใช้หนังสือ New Headway Intermediate ซึ่งตอนนั้นได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างมาก และการใช้ Present Perfect ในตอนต้นยังไม่มี ต้องรอไปจนถึงอีกครึ่งเล่มของหนังสือ ฉันรู้สึกผิดๆจริงๆได้บอกกับนักเรียนว่า “พวกเธอยังไม่พร้อมสำหรับการเรียนกาลเวลานี้” เพราะว่าพวกเขายังไม่ได้เรียนถึงกาลเวลาอื่นๆ หรือโครงสร้างอื่นๆที

โชคร้ายเป็นอย่างยิ่งที่หนังสือหลายๆเล่มตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอกับโครงสร้างที่ต้องสอนอย่างเป็นทางการได้ การลบไวยากรณ์ที่ยากๆออกไป ด้วยการเกรงว่าหากนักเรียนเจอจะทำให้สับสนได้ นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันทำให้นักเรียนไม่เจอกับการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งพวกเขาต้องการในการที่จะสร้างความเข้าใจในไวยากรณ์ส่วนนั้นได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Leo Selivan. Grammar vs lexis or grammar through lexis? http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 29 Jul 2016 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)