อนุทิน #14706

@14686 มันก็แค่ [ความหลง + {ความไม่มีสติ ไม่ตระหนัก ไม่เข้าใจ} ในสิ่งที่เกิดขึ้น] x อคติ|ความไม่บริสุทธิ์ใจ+1|

สมองกับใจแยกกันไม่ได้ หากสมองแยกกับใจ ถึงมีชีวิตก็ไม่มีวิญญาณครับ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)