อนุทิน 147034 - ต้นโมกข์

ไวยากรณ์ กับ ระบบคำ หรือ ไวยากรณ์ผ่านระบบคำ? (Grammar vs lexis or grammar through lexis?) ตอนที่ 2

ระบบคำ = คำศัพท์+ไวยากรณ์ (Lexis = vocabulary + grammar)

การเปลี่ยนในการสอนภาษาอังกฤษที่เมื่อก่อนเน้นไวยากรณ์จนกลายมาเป็นระบบคำมีนัยยะถึงงการเปลี่ยนแปลงเจตคติของนักภาษาศาสตร์ ในอดีต นักภาษาศาตร์จะสนใจแต่ในเรื่องไวยากรณ์ของภาษาเท่านั้น แต่เมื่อมีคลังข้อมูลทางภาษาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น (corpus) สิ่งนี้ก็นำระบบคำ (lexis) มาเป็นตัวเปลี่ยนแปลง คำว่าระบบคำ (lexis) ซึ่งใช้กันในหมู่นักภาษาศาสตร์ในยุคโบราณ ตอนนี้ก็หมายถึงคำสามัญธรรมดา (common words) และบ่อยครั้งจะใช้ในตำราเรียน (textbooks)

แปลและเรียบเรียงจาก

Leo Selivan. Grammar vs lexis or grammar through lexis? http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 21 Jul 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)